Αρχική Συνεργάτες

Το γραφείο μας διαθέτει δίκτυο εσωτερικών συνεργατών & προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης, με συνεχείς συμμετοχές σε σεμινάρια & εκπαιδεύσεις και βασιζόμενου σε τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό, καθώς επίσης, διατηρεί συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους εξειδικευμένους σε θέματα πληροφορικής και μηχανογράφησης επιχειρήσεων.

 
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Αρχική Συνεργάτες
Copyright© 2010 ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Design by Profilecom