Αρχική Συνδέσεις

 Χρήσιμα links υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και ενημερωτικών websites:


·                         Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

o                                       Υπηρεσία e-οχήματα (αλλαγές στοιχείων οχημάτων)

o                                       Υπηρεσία Εισόδημα (υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης)

o                                       Υπηρεσία ελέγχου Εγκυρότητας Α.Φ.Μ.

o                                       Υπηρεσία ΦΜΑΠ (υπολογισμός Φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας)

o                                       Υπηρεσία Α.Π.Α.Α (αντικειμ.προσδιορ. Αξίας Ακινήτων)

o                                       Υπηρεσία επαλήθευσ. Α.Φ.Μ. (VIES)

 

·                         Ασφαλιστικά Ταμεία

o                                       ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ

o                                       ΙΚΑ

o                                       TAΝΠΥ

o                                       ΤΣΜΕΔΕ

o                                       Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

 

·                         Επιμελητήρια

o                                       Επαγγελματικό Επιμελητήριο

o                                       Οικονομικό Επιμελητήριο

 

·                         Αλλες τοποθεσίες λογιστικού ενδιαφέροντος

o                                       Δηλώσεις intrastat on line

 

·                         Κόμβοι Υπουργείων

o                                       Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

o                                       Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

o                                       Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

o                                       ΥΠΑΝ-Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

o                                       Υπουργείο Εσωτερικών

 

·                         Αλλες τοποθεσίες επιχειρηματικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος

o                                       Εθνικό Τυπογραφείο

o                                       Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

o                                       Ενιαίο Κέντρο Επαφής στο Internet για τις Επιχειρήσεις

o                                       Ελληνικός κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας

o                                       e-Gov.gr Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

o                                       EOMMEX

 

 
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Αρχική Συνδέσεις
Copyright© 2010 ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Design by Profilecom