Αρχική

Λογιστικά – Φοροτεχνικά

 

Οργάνωση, Εποπτεία και Ενημέρωση Λογιστηρίων.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές επιτηδεύματος, συγχωνεύσεις.

Δηλώσεις Φ.Π.Α. , Intrastat.

Προϋπολογισμοί - Προβλέψεις –Cash Flow. 

 

 

Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

 

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Έκδοση Μισθοδοσίας.

Προσλήψεις – συμβάσεις εργαζομένων.

Έκδοση μηχανογραφημένων αποδείξεων πληρωμής.

Παρακολούθηση οικοδομικών & τεχνικών εταιρειών.

Παρακολούθηση και εποπτεία κέντρων κόστους ανά υποκατάστημα.

 

  

Φορολογικός σχεδιασμός

 

Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός για την ίδρυση νέας εταιρείας, για μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη λειτουργία της επιχείρησης και τη μείωση των πιθανών κινδύνων.

  

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Με πολύχρονη εμπειρία στη σύνταξη και υποβολή μελετών, το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη και ολοκληρωμένη συμπλήρωση του φακέλου, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής πρότασης,

 
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Αρχική
Copyright© 2010 ΚΟΡΚΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Design by Profilecom